takdetaljer

Takdetaljer

När man byter tak så vill man ofta passa på att byta ut alla takdetaljer som finns på huset. Är man ändå igång och fixar med taket så krävs det inte speciellt mycket extraarbete för att få till det där lilla extra som takdetaljer ofta ger. Här på sidan har vi samlat några populära takdetaljer som du kan köpa på nätet idag.

 

Takdetaljer, tätning och regnplåt

När vi pratar om takdetaljer så menar vi främst detaljer i plåt som sitter vid eller i anslutning till taket. Där räknar vi även in regndetaljer så som stuprör och ränndalar.

Om man haft sitt tak och sina takdetaljer under många år på huset, så finns det risk att dessa har slitis ut och blivit skadade. Genom att ha en väl fungerande vattenavrinning med tillhörande regndetaljer så minskar risken för att själva huset och taket ska drabbas av skador som fukt kan orsaka.

Har man ett dåligt tak så kanske det inte klarar av all den tyngd som snön ger med sig under vintern. Då finns risk att taket rasar in vilken kan få stora skador på själva huset.

På samma sätt kan hängrännor och sådana detaljer ge problem med vatten och fuktskador om inte avrinningen fungerar som den ska. Därför kan det vara en god ide att faktiskt byta ut dessa när du ändå passar på att byta tak.